Карактеристики производи

ИНДУСТРИИ

Решенија

Решенија (6)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Средна рамка на мобилниот телефон
 • Мерење и поставување пред обработка за да се воспостави WCS
Решенија (7)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Цилиндар
 • Мерење пред обработка за да се фати координатата на центарот на дупката
Решенија (9)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Автомобилски центар
 • Мерење пред обработка за да се фати координатата на центарот на дупката
Решенија (10)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Куќиште на моторот
 • Мерење пред обработка за да се фати координатата на центарот на дупката
Решенија (5)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Автомобилска батерија
 • Мерење и поставување пред да се преработи за да се воспостави WCS
Решенија (12)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Корица на часовникот
 • Мерење пред обработка за да се фати координатата на центарот на дупката
Решенија (14)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Компоненти на мобилниот телефон
 • Мерење и поставување пред обработка за да се воспостави WCS за повеќе шуплини
Решенија (17)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Компоненти на мобилниот телефон
 • Мерење и поставување пред обработка за да се воспостави WCS за повеќе шуплини
Решенија (20)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Компонента на Diecast Tooling
 • Мерење и поставување пред обработка за да се воспостави WCS
Решенија (21)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Компонента за оружје
 • Мерење по обработката за да се потврдат димензиите на CTF
Решенија (11)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Компонента за оружје
 • Мерење по обработката за да се потврдат димензиите на CTF
Решенија (22)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Опрема
 • Мерење по обработката за да се потврдат димензиите на CTF
Решенија (18)
 • CNC струг
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Компонента на Deepdraw Tooling
 • Мерење по обработката за да се потврдат димензиите на CTF
Решенија (19)
 • Хоризонтален центар за обработка
 • Инфрацрвена оптичка сонда DOP40
 • Куќиште за мотори
 • Мерење и поставување пред обработка за да се воспостави WCS
Решенија (2)
 • CNC струг
 • Жична сонда DLP25
 • Завртка
 • Мерење по обработката за да се потврдат димензиите на CTF
Решенија (4)
 • Машина за мелење
 • Жична сонда DLP
 • Компонента за мелење
 • Мерење по обработката за да се потврдат димензиите на CTF
Решенија (15)
 • CNC машина за гравирање и глодање
 • Жична сонда DLP25
 • Рамка за камера на мобилен телефон
 • Мерење и поставување пред обработка за да се воспостави WCS
Решенија (3)
 • Машина за гравирање и глодање со две вретена
 • Радио сонда DRP40
 • Покривка за лаптоп
 • Мерење и поставување пред обработка за да се воспостави WCS
Решенија (13)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Поставувач на алатки со една оска DTS200
 • Автоматско мерење на должината на алатот и откривање на скршена алатка
Решенија (16)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Поставувач на алатки со една оска DTS200
 • Автоматско мерење на должината на алатот и откривање на скршена алатка
Решенија (8)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • 3D жичен поставувач на алатки DMTS-L
 • Автоматско мерење на должината и дијаметарот на алатот и откривање на скршена алатка
Решенија (1)
 • Центар за обработка на ЦПУ
 • Поставувач на ласерски алатки DNC86
 • Автоматско мерење на должината и дијаметарот на алатот и откривање на скршена алатка
лого (1)
лого (2)
лого (3)
лого (4)
лого (5)
лого (6)
лого (7)
лого (8)
лого (9)